De hängivna experterna på tandimplantat

Som schweizisk tillverkare av dentala implantat kombinerar vi mer än 35 års klinisk erfarenhet med innovativ design i vårt implantatsystem.

Thommen fixtur installation 26