Hur viktiga är tänderna för vår livskvalitet?

Som schweizisk tillverkare av dentala implantat kombinerar vi mer än 35 års klinisk erfarenhet med innovativ design i vårt implantatsystem.

Frånvaro eller förlust av tänder kan vara begränsande på många sätt. Det påverkar det allmänna välbefinnandet och kan även ha en betydande inverkan på kost, tal, skratt och hälsa. Valet av tandersättning beror främst på antalet och placeringen av de saknade tänderna. Men det beror också på granntändernas tillstånd och bentillgången. Saknade tänder kan ersättas av tandimplantat, men även med fasta broar eller avtagbara del- eller helproteser.

Funktionella skäl

Tandimplantat hjälper dig att prata och tugga bättre    

Estetiska skäl

Med tandinplantat kan du le och skratta obehindrat utan att något begränsar dig

Hälsoskäl

Friska tänder har en positiv inverkan på ditt allmänna välbefinnande

Tandimplantat

Implantologi har blivit en av standardterapierna inom tandvården och bygger på seriöst dokumenterad vetenskaplig kunskap. Den naturliga tanden består av en krona och en rot. Ett tandimplantat är en konstgjord tandrot som sätts in direkt i käkbenet under lokalbedövning för att ersätta en förlorad tand.

Vad är ett implantat?

Implantologi har blivit en av standardterapierna inom tandvården och bygger på seriöst dokumenterad vetenskaplig kunskap. Den naturliga tanden består av en krona och en rot. Ett tandimplantat är en konstgjord tandrot som sätts in direkt i käkbenet under lokalbedövning för att ersätta en förlorad tand.

Under en viss tidsperiod binder tandimplantatet till benet (osseointegration). Under osseointegration bildar benceller nytt ben runt implantatet. Detta nya ben utvecklar ett fast ankare för implantatet. Implantatets bindning med benet är en förutsättning för att uppnå en stark grund för den konstgjorda kronan/implantatkronan.

Efter läkning får implantatet samma funktion som en naturlig tandrot. Precis som en naturlig rot kan implantat förhindra bennedgång i tandlöst käkben. Detta kan jämföras med konventionella bro- och protesrestaureringar.

För att återställa tandkronan placeras en struktur som av specialister kallas en distans på tandimplantatet. Med hjälp av denna struktur kan konstgjorda kronor eller fixturer för proteser fästas på implantatet.

Bilden visar ett implantat med en distans och en krona fäst på den jämfört med en naturlig tand (vänster).